Nasıl çalışacağız?

       

● STAGE 1’deki birinci konudaki kelimeleri kitaptan takip ederek CD’den dinleyin ve sesli olarak
  
tekrarlayın.
   Diyalogları kitaptan takip ederek CD’den dinleyin. 
   Hem soruları hem de cevapları sesli olarak okuyun.
  (Başka biriyle karşılıklı okumak çok yararlıdır.)
  
Soruları kitaba bakmadan cevaplamaya çalışın.
   Yapacağınız yanlışlara aldırış etmeden hızlı bir şekilde cevap verin. 
   Kitaptaki gibi uzun cümlelerle cevaplar verin.
   Sadece 'yes' ve 'no' diyerek kısa cevaplar verirseniz konuşma pratiği yapmış olmazsınız.
   Konuyu birkaç kez tekrarlayın.

● Diğer konular için de aynı yöntemi izleyin.
   Acele etmeyin; bir konuyu iyice pekiştirmeden diğerine geçmeyin.


● STAGE 1 bölümündeki konular bittikten sonra bu bölümdeki diyalogları kitaba bakmadan dinleyin ve soruları
  
kitaba bakmadan uzun cümlelerle cevaplamaya çalışın. 

● STAGE 2 ve STAGE 3 için de aynı yolu izleyin.

● STAGE 3 bittikten sonra birinci kitabı rafa kaldırın. Diyalogları dinleyin ve sorulara cevap verin.

● Diğer iki kitap için de aynı yolu izleyin.

● Üçüncü kitap bitince kitaplardan ve sözlüklerden uzak durun.
  
Sürekli olarak diyalogları dinleyin ve sorulara cevap verin.