Örnek Konu Anlatımı
 
 

DEMO 2 - MY MOTHER MADE A CAKE YESTERDAY.

       

        

         how long: ne kadar süreyle   for: süreyle, -dir   all: tüm, bütün   moon: ay   night: gece   stop: durak  
        
tennis: tenis   well: iyi   lose: kaybetmek   stay: kalmak   travel: seyahat etmek 

         PAST SIMPLE TENSE: GEÇMİŞ ZAMAN
         I played.       : Ben oynadım.                   I did not play.     : Ben oynamadım.
         You played.  : Sen oynadın.                    You did not play.: Sen oynamadın.
         He played.    : O oynadı.                      He did not play.  : O oynamadı.
         She played.  : O oynadı.                             She did not play. : O oynamadı.
         It played.     : O oynadı.                       It did not play.    : O oynamadı.
         We played.   : Biz oynadık.                      We did not play.  : Biz oynamadık.
         You played.  : Siz oynadınız.                   You did not play. : Siz oynamadınız.
         They played. : Onlar oynadılar.               They did not play.: Onlar oynamadılar.

         Did I play?     : Ben oynadım mı?              Didn’t I play?        : Ben oynamadım mı?   
         Did you play? : Sen oynadın mı?              Didn’t you play?   : Sen oynamadın mı?
         Did he play?   : O oynadı mı?                 Didn’t he play?     : O oynamadı mı?     
         Did she play?  : O oynadı mı?                Didn’t she play?   : O oynamadı mı? 
         Did it play?     : O oynadı mı?                 Didn’t it play?       : O oynamadı mı?        
         Did we play?   : Biz oynadık mı?              Didn’t we play?    : Biz oynamadık mı? 
         Did you play?  : Siz oynadınız mı?            Didn’t you play?   : Siz oynamadınız mı? 
         Did they play? : Onlar oynadılar mı?         Didn’t they play? : Onlar oynamadılar mı?

          [did not = didn’t]   

      * Kurallı fiillerin “Past Tense” lerini sonlarına “ed” ekleyerek oluştururuz:
         I play football.    : Ben futbol oynarım. 
         I played football.: Ben futbol oynadım. 

      * Bazı fiilerin geçmiş zamanları kuralsızdır. (Sonlarına “ed” eklenerek oluşmazlar.)
        Bunları ezberlemek gerekir.
         I do my homework. : Ben ödevimi yaparım.
         I did my homework.: Ben ödevimi yaptım.

       PRESENT           PAST                          PRESENT         PAST
         climb                  climbed                      play                 played                        
         wash                 washed                      watch              watched
         lift                      lifted                          wait                 waited                                                 
         buy                    bought                       drink                drank  
         get                     got                             go                    went                                                    
         have                  had                            lose                  lost                             
         make                 made                        sleep                slept   

  Very well, very well, very well... 

  1. - Did I close the book?
        Ben kitabı kapattım mı?
      - Yes, you closed the book.
        Evet, sen kitabı kapattın.

  2. - Did you play football yesterday?
      - Yes, I played football yesterday.

  3. - Did you play tennis yesterday?
      - No, I did not play tennis yesterday.

  4. - Did you watch TV last night?
      - Yes, I watched TV last night.

  5. - Did your mother wash the dishes yesterday?
      - Yes, my mother washed the dishes yesterday.

  6. - Did you travel by plane yesterday?
      - No, I did not travel by plane yesterday.

  7. - Did you stay in bed all day yesterday?
 
        Dün bütün gün yatakta mı kaldın?
      - No, I didn’t stay in bed all day yesterday.

  8. - Did you go to school yesterday?
      - Yes, I went to school yesterday.

  9. - Did you go on holiday last summer?
      - No, I didn’t go on holiday last summer.

10. - Did you drink water yesterday?
      - Yes, I drank water yesterday.

11. - Did you get up early?
      - Yes, I got up early.

12. - Did you have your breakfast?
      - Yes, I had my breakfast.

13. - Did Beşiktaş lose the match?
      - Yes, Beşiktaş lost the match.

14. - Did you sleep well last night?
      - Yes, I slept well last night.

15. - Where did you sleep last night?
      - I slept in my bed last night.

16. - Who bought those shoes for you?
        Sana o ayakkabıları kim aldı?
      - My father bought these shoes for me.

17. - Who cooked your dinner yesterday?
      - My mum cooked my dinner yesterday.

18. - When did your mother clean the windows?
      - My mother cleaned the windows two days ago.

19. - When did people first travel to the moon?
      - People first travelled to the moon in 1969.

20. - How long did you wait for the bus at the bus stop?
        Sen otobüs durağında otobüsü ne kadar bekledin?
      - I waited for the bus at the bus stop for ten minutes.