Örnek Konu Anlatımı
 
 

DEMO 1 - IS THIS A PEN?

       

        

         yes: evet   no: hayır

         This is a pen.        : Bu bir kalemdir.
         This is not a pen. : Bu bir kalem değildir.
         This isn’t a pen.   : Bu bir kalem değildir.
         Is this a pen?       : Bu bir kalem midir?
         Is this not a pen?: Bu bir kalem değil midir?
         Isn’t this a pen?  : Bu bir kalem değil midir?

         [is not = isn’t]

  1. - Is this a pen?
      - Yes, it is a pen.

  2. - Is this a pen?
      - No, it is not a pen, it is a pencil.
        Hayır, o tükenmez kalem değildir, o kurşun kalemdir.

  3. - Is that a door?
      - Yes, it’s a door.

  4. - Is that a door? 
      - No, it isn’t a door, it’s a window.

  5. - Is that a window? 
      - No, it isn’t a window, it’s a door.

  6. - Is this a clock? 
      - No, it’s not a clock, it’s a watch.

  7.
- Is that a watch? 
      - No, it’s not a watch, it’s a clock.